divendres, 25 de maig de 2007

SECCIÓ OBERTA: Carta d'una veïna i Vers d'un Poeta de Silla

No pararem!!
El veïnat del Carrer de Planells reconeix els esforços que s’han fet des de l’Ajuntament per millorar la qualitat de vida del Carrer de Planells. Es canviaren les canonades de les aigües residuals i de l’aigua potable, es millorà l’enllumenament públic, es millorà la pavimentació del carrer, s’anularen alguns retiros injustos i surrealistes programats durant l’epoca del règim anterior, s’ha canviat la direcció del trànsit, i s’han posat badens per reduïr la velocitat de circulació.
No podem dir que no s’ha fet res, i estem agraïts per que ens hagen fet algo de cas, la necessitàvem i era de justicia que així fora. La situació anterior era insostenible, i una vergonya en un poble que vol ser modern i acollidor per als seus habitants. Malgrat tot, nosaltres continuem pensant que la millor solució per al nostre carrer és la peatonalització del tram que va desde el Carrer de les Eres fins al Carrer del Port, i ho sabem millor que ningú perquè els que sofrim el trànsit diariament som nosaltres. Un trànsit que encara que ha reduït la seua intensitat en general, continua sent insuportable a les hores punta, i durant els caps de setmana.
No pararem de demanar, mane qui mane, que ens peatonalitzen el carrer. No pararem de dir que este carrer, fonamentalment a l’ùltim tram, no té les mínimes condicions de seguretat per a que passen cotxes, i no pararem fins que la nostra demanda és complisca i les firmes que arreplegarem, ixquen del caixò on estan amagades.
Chelo Martí i Lluesma
_________________________________________________________________

Un veí, poeta i entusiasmat amb la idea que Pitarch continue d’alcalde ens envia una poesia, que publiquem per la seua gràcia i espontaneïtat:

"Al señor Pitarch.
Ahora llegan las elecciones,
todos los partidos pasean la ciudad,
van buscando votos
para poder gobernar.
Pero la gente no es tonta
y saben a quien votar:
el voto no se compra…
el voto se da.
No queráis hacer ver
que vosotros lo hacéis bien
y los otros lo hacen mal.
No queráis convencer al pueblo,
por que no se deja engañar,
y por eso el pueblo vota:
¡Que siga el señor Pitarch!
Angel Garcia"

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada