dilluns, 2 d’abril de 2012

DECLARACIÓ PÚBLICA DE BLOC-COMPROMÍS PEL VOT NEGATIU AL PLE DE DISSABTE 31 DE MARÇ A L'APROVACIÓ DEL RD 4/2012


Amb el Reial Decret 4/2012 el Govern Espanyol vol permetre un endeutament especial al que poden acollir-se tots els ajuntaments, per a poder pagar els deutes que tenen amb els proveïdors. L’endeutament és a deu anys amb dos de carència d’amortització. Com a condició imprescindible per a rebre el “préstec” s’exigeix que l’ajuntament realitze un pla d’ajust com instrument on garantir el pagament del citat deute i les despeses normals de l’ajuntament. La càrrega financera dels ajuntaments endeutats serà molt gran, 10 anys tornant aquest préstec més els interessos ( el tipus del tresor més 115 punts bàsics, més o menys un 6%), més el pagament dels altres préstecs que ja es devien, en el cas de Silla, suposaria 199 mil euros els dos primers anys i un mínim de 599 mil euros els 8 següents al que hi ha que afegir els 500 mil euros que ja paguem tots els anys, en total més d’1 milió d’euros a l’any en càrregues financeres per als propers 10 anys . Encara que demanar el préstec i fer el pla d’ajust no és obligatori, cas de no fer-lo, l’Estat pagarà als proveïdors a qui l’ajuntament deu diners i ho descomptarà de les transferències per la Participació en Tributs de l’Estat (PIE), per tant els proveïdors cobraran en qualsevol dels casos.

En el cas de l’Ajuntament de Silla dels 3,6 milions d’Euros que s’han presentat 7 de cada 10 Euros que es deuen són a empreses que no són del nostre poble, en total 4, Iberdrola, SAV, Europea i Eiffagge, i la resta, a empreses locals a les que en cap cas dona prioritat el reial decret. Per tant el RD 4/2012 no tindrà un impacte important en l’economia del nostre poble.

Davant aquesta situació el Bloc-Compromís per Silla, i abans de fixar el vot, va fer algunes consideracions prèvies que cal explicar:

1er.- La Generalitat Valenciana li deu a l’Ajuntament de Silla més d’1 milió d’euros, justament el que nosaltres li deguem a les empreses locals. Nosaltres considerem que no podem permetre que el fet que la Generalitat estiga en fallida tècnica implique que haja de ser el ciutadà de Silla qui la pague. Nosaltres ja hem pagat els nostres impostos, la Generalitat té un deute reconegut amb nosaltres, i volem que el pague per a poder fer front als pagaments de factures de les empreses del poble.

2on.- És una indecència política que el Banc Central Europeu (BCE) estiga deixant diners als bancs al 1%, i que el banc vullga prestar-los, amb el vist i plau del govern del PP, al 6% com a mínim. De forma i manera que estan carregant un cost financer al ciutadà que per als bancs és benefici pur i dur. Mentre hi haja un euro pendent de cobrar de la Generalitat no podem permetre que l'ajuntament s'endeute amb els bancs a eixe preu, si volen que s'endeutem al mateix preu que ho fa el banc amb el BCE, és a dir al 1%.

3er.- En el reial decret es dona prioritat a l'hora de pagar als que hajen denunciat a l'ajuntament i als que accepten una "quita", açò afavoreix a les gran empreses que tenen recursos per a denunciar i que poden aguantar financerament sense fer cap descompte en el deute, mentre que repercuteix de manera negativa entre xicotetes i mitjanes empreses, i autònoms, que es veuran obligats a acceptar una rebaixa del 50% de la factura si la volen cobrar immediatament.

4at.- Suposa una intromissió en l'autonomia local, i a més no aborda el problema fonamental de l'administració pública local, que no és altre que la manca d'una llei de finançament que solvente d’ una i per totes la deficitària financiació dels ajuntaments. Cal una segona descentralització de l'estat, atès que és justament l'Estat qui produeix el 80% del total del dèficit a Espanya i això que té transferides la majoria de competències a les CCAA, del total del dèficit de les administracions públiques espanyoles només un 5% correspon als ajuntaments, per tant el problema dels proveïdors als que es deuen diners no es solucionarà pagant les factures de l'administració local.

Bloc-Compromís per Silla, no pot acceptar que el RD 4/2012 no fixe les condicions que s’ens aplicaran cas, com és el nostre, de no acollir-se al préstec. Es a dir, coneguem el que ens costarà endeutar-nos, però l’Estat no ha fixat les condicions de pagament via Tributs de l’Estat, a pesar que intervenció va consultar el Ministerio de Hacienda abans del ple, la contestació va continuar sent un munt de vaguetats que considerem una falta de respecte cap els ciutadans, l’Ajuntament i els representants públics que tenen com a obligació triar la millor opció d’entre les que hi ha damunt la taula. Davant la impossibilitat de triar amb criteri nosaltres decidirem votar en contra tal i com ja havíem fet al 2009 en una operació similar que va proposar el govern del PSOE del Sr Zapatero, per tant no hem votat contra el PP sinó contra les polítiques iguals dels uns i els altres.

Per últim, i com a consideracions finals, Bloc-Compromís per Silla considera que amb el RD 4/2012:

  • S’ha intervingut de facto a l’Ajuntament de Silla atesa la impossibilitat dels seus representants de triar el millor per al poble tal i com és la seua obligació.
  • Qualsevol responsabilitat en les dificultats de gestió diària de l’Ajuntament de Silla és única i exclusivament del Govern del PP del Sr Rajoy que serà qui haurà de donar explicacions.
  • Lamentem l’intent del Govern Local de Silla del PP de pervertir la democràcia intentant guanyar una votació que tenia perduda convocant un Ple Extraordinari quan sabia que hi havien regidors que tenien compromisos fora del poble eixe dia, a eixa hora.
  • Alertem als ciutadans de Silla que el que estem jugant-se és la mateix essència de la democràcia, el dret a discrepar, a expressar lliurement els nostres posicionaments polítics de manera raonada, a que s’accepten les decisions del Ple de Silla i per extensió del poble de Silla que és qui ha triat l’actual composició del consistori de forma lliure i democràtica.


Silla a 2 d’Abril del 2012

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada