dijous, 4 d’octubre de 2012

7 MILIONS D’EUROS DESPRÉS SILLA ES TORNA A INUNDAR
De tots és sabut que un dels projectes que es van impulsar durant l’època de govern del Bloc-Compromís va ser el projecte de pluvials per evitar les inundacions que pateix Silla de manera sistemàtica cada tardor. Per a nosaltres açò era condició sine-quanon per a formar part de cap govern. De fet la nostra insistència històrica va aconseguir que la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Medi Ambient invertiran a Silla 7 milions d’euros en aquestes obres.

Per què ens hem tornat a inundar a la primera de canvi? Doncs per diverses raons que a continuació exposarem:

La primera, per què el projecte global no està acabat. La ruïna total i absoluta en que es troba la Generalitat ha impedit que s’acaben les obres. La proba evident l’estat en que es troba la Plaça d’Espanya i el seu entorn. Hem de continuar reclamant que s’acabe el projecte sinó Silla es tornarà a inundar.

La segona, enguany la Generalitat no ha subvencionat per manca de diners la neteja de barrancons i per tant açò ha segut un element que ha pogut influir a l’hora del desaigüe natural. Tanmateix, hem de saber si el sistema de desaigüe del poble que gestiona Aquagest s’ha netejat i es trobava en condicions òptimes.

La tercera raó no es altra que les deficients urbanitzacions que ha fet els últims anys Alcàsser en el sentit d’optar per l’evacuació superficial de les aigües cap a Silla amb l’agreujament que tota aquesta aigua que ara per culpa de l’asfalt no es filtra ha segut canalitzada cap a la Rambla. A aquest fet hi ha que afegir les nombroses barreres artificials com ara la carretera d’Albacete, les vies de l’AVE, la Pista de Silla..etc que al llarg dels anys han anat acumulant-se al nostre terme sense un pla global d’evacuació d’aigües.

La quarta, la gran quantitat de pluja que va caure, segons els informes. Aigües amunt van caure 110 litres/m2, mentre a Silla es va arribar als 140 litres/m2 durant un temps de tres hores aproximadament. Segons les informacions que tenim al nostre abast el sistema actual no pot absorbir més de 80 litres/m2, és per això que es fa urgent desviar part de les aigües que van cap a la Rambla cap el Barranc de Tafarra i acabar definitivament el projecte que ha quedat paralitzat.

A més hem de denunciar que la política de comunicació de l’equip de govern del PP va ser lenta, i no es va donar cap explicació fins el dilluns a última hora, tres dies després de les inundacions. Tanmateix, i com ja varem denunciar, la policia no tenia forma d’accedir amb els seus vehicles al poble atès que tots els túnels de la població es trobaven inundats, nosaltres demanarem que la caserna es situarà on ara està la Nau Jove a l’antiga pista, però l’equip de govern del PSOE amb els diners del Plan Zapatero va optar per les casetes d’Agrocrós. Finalment volem denunciar que la conselleria pertinent va comunicar al poble de Silla via FAX el risc d’inundacions a les 00,58 hores quant ja teníem l’aigua al coll.

Per tot açò Bloc-Compromís per Silla demanarà informes de l’enginyer encarregat d’executar el Pla de Pluvials, d’Aquagest, de la Policia Local i de l’Oficina Tècnica per que s’aclarisquen tots els extrems i es demanen responsabilitats.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada