diumenge, 3 de febrer de 2008

Els Pressupostos del BLOC

Pel seu interés us reproduïm a continuació el text que el Col·lectiu Local del BLOC de Silla ha publicat a l'espai reservat per a partits polítics en el MagaziM.

Al darrer ple de pressupostos, el Bloc va deixar clares les seues preferències polítiques, presentant esmenes que demanaven: soterrar els contenidors de fem del casc antic; la millora de la Plaça del Poble; que s’obriren partides al pressupost per acabar el multifuncional i per a fer les obres d’evacuació de pluvials (dos “oblits” de l’equip de govern que parlen a les clares de les preferències d’uns i d’altres). Finalment, l’equip de govern es va comprometre a obrir les partides que demanava el Bloc donat que tots dos projectes, pluvials i multifuncional, són dos demandes del poble que els polítics hem d’atendre sense més dilació, deixant de banda somnis megalòmans com la compra del Cinema King o el tancament de l’estació de contenidors.

Pel que fa referència a les esmenes presentades pel Bloc, varen ser desestimades, encara verbalment el govern municipal digueren que es comprometien a buscar recursos, donat que el soterrament de contenidors al casc antic i la millora de la Plaça són dos actuacions necessàries per millorar l’aspecte del centre del poble, el comerç local i el benestar d’un bon grapat de sillers i silleres.

El Bloc, que va decidir abstindre’s, definint el pressupost de continuista, donat que no s’afigen nous serveis socials, sinó que es mantenen els de l’anterior govern, el que ve a demostrar que l’anterior equip de govern comandat pel Bloc anava ben encaminat en la gestió del poble. Tampoc no es creen noves fonts d’ingressos. ¿El socialistes no criticaven el govern quatripartit, dient que ells ho farien millor?: sols han millorat en una cosa, en l’increment de la partida de sous, que puja 525,000 Euros (90 milions de les antigues pessetes) d’un any a un altre. Per acabar, han destinat tots els diners que dóna la Diputació per a millora de camins i carres (el PPOS) a fer un carril bici des del Motor del Salvador al Port, que han demanat Els Verds; curiosament no han dotat ni un Euro per a fer les expropiacions de camps: ¿com el pensen fer?, ¿requisant els camps? Ja ens ho contaran, encara que pareix que finalment Els Verds no han tret, de moment, res de res del seu pacte amb el PSOE i que per tant aquest pacte està en l’aire. Com tampoc no hem vist els “beneficis” al grup conegut com la “banda del taüt”, també tenim una certa expectació per saber com acaba aquesta part de la festa. Els ho anirem contant.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada