dimarts, 16 d’octubre de 2007

QUÉ PASSA AMB L’ESTACIÓ DE CONTENIDORS?

Ens hem assabentat per la premsa que l'Alcalde ha dictat un decret que ha decidit tancar l'Estació de Contenidors de Silla per no tenir llicència per a emmagatzemar ni manipular mercaderies perilloses o tòxiques. És cert que el Tribunal Suprem en recurs de cassació va reconèixer que l'Estació de Contenidors de Silla necessita de llicència per a la manipulació de substàncies tòxiques o perilloses, substàncies que segons han al·legat els responsables de RENFE primer i ADIF ara ni s'emmagatzemen ni manipulen en aquesta estació amb la qual cosa, i a pesar d'haver-la demanat i denegar-se-la en reiterades ocasions, no necessiten en l'actualitat. De fet el Tribunal Constitucional indica que es necessitaria llicència per a aquest tipus de mercaderies però no necessitaria llicència ni d'obres ni de funcionament per a la resta de mercaderies. En definitiva, si es tanca l'Estació de Contenidors Baixauli podria estar incorrent en un possible tancament il·legal atès que no compta amb competències per a prendre una decisió d'aquesta índole segons es desprèn de les lleis, els tribunals i el informe jurídic que amb data 8 d’agost va fer l’ex-secretari de l’Ajuntament a requeriment del senyor Baixauli, ja que estaria tancant una activitat més o menys molesta però legal. Que ens costaria als veïns de Silla si al final no ens donen la raó? Doncs segons les estimacions més conservadores uns 36 milions d'Euros (6000 milions de les antigues pessetes) en demandes per danys i perjudicis, és a dir el triple del pressupost municipal anual, o el que és el mateix la fallida tècnica de l'Ajuntament de Silla que hauria de ser intervingut, tot això sense contar els costos de mantenir un litigi contra una empresa estatal que compta amb multitud de recursos econòmics i jurídics. Els del BLOC estem a favor que es tanque l'Estació de Contenidors però que es faça d'una forma raonable, negociada i establint un calendari d'actuació i cessament d'activitat que no siga traumàtic ni per al consistori ni per a l'empresa. El que farem amb els terrenys alliberats és tema d'altre article tan interessant o més que este.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada