dimarts, 3 d’abril de 2007

El model de poble que volem

El Bloc de Silla té un model de poble clar que guiará les nostres politiques als propers anys. Pensem que el més fonamental és l'optimització dels recursos que tenim com a poble que no són pocs: un parc natural, excel.lents comunicacions, proximitat a una ciutat d’un milió d’habitants, un sector industrial divers i consolidat, un comerç local actiu, bones institucions educatives, i una ciutadania activa i compromesa amb el devenir del poble. Sense voler ser exahustiu en l’enumeració dels recursos és precis destacar-ne alguns per fer palesa la potencialitat de creiximent i benestar social que pot tindre el nostre poble.

Des del Bloc volem aprofitar les comunicacions per a convertir Silla en una ciutat de servicis que siga referent dels pobles que ens envolten. En este sentit el Bloc demanarà que Silla tinga un centre PROP que ens facilite les gestions amb l’administració autonómica, volem un centre sanitari d’especialitats, com ara és Montolivet, que done servei al nostre poble i als pobles veïns, i volem que Silla siga ciutat universitaria facilitant edificis per a que s’hi establisca l’Institut Universitari de Limnologia de la Universitat de València, que s’encarregaria de l’estudi dels sòls de l’albufera i el seu entorn, i el centre de formació de caçadors que gestionarà la Universitat de València.

Pensem que aquestos elements podrien dinamitzar encara més el nostre comerç de proximitat, és a dir, el xicotet comerç que és el que dóna vitalitat econòmica al poble fent vindre més persones de fora que faran gestions ací però que també consumiran al nostre poble. Nosaltres estem en contra de les grans superficies comercials, per què pensem que un centre del poble sense comerç és un centre mort i abocat a la degeneració, i per què consumir on vius és més sostenible i proveu de més benestar a tots. Sabem que per a fer-ho possible haurem de resoldre el problema dels aparcaments al centre del poble, i sabem que per a fer el centre més atractiu haurem de continuar amb el model aplicat al Carrer de València, on malgrat l’oposició original d’alguns, s’ha demostrat com tot un èxit de convivència entre trànsit, activitat comercial i piatons.

Volem, a més, que Silla aposte decididament per ser una ciutat amb vocació de futur, i per això promourem desde l’administració instalacions per a planters d’empreses ’innovadores que són a la fi, les empreses que més valor afegit poden aportar a un món que canvia a la velocitat del nostre. Volem combinar tradició i modernitat i per això tambe ajudarem, com hem fet fins ara, el nostre sector agrícola per el seu contingut econòmic però tambe per la la seua vesant medi.ambiental, social i cultural.

Per acabar, amb el Bloc podeu estar segurs que es promourà un urbanisme amb trellat, participatiu, i consensuat. Ací a este poble no s’aprovaran PAIs fora d’ordenació amb el vot del Bloc, i defensarem què siguen les Agrupacions d’Interés Urbanístic, propietaris dels terrenys afectats, les que duguen la iniciativa urbanitzadora i no grans promotors aliens a les necessitats del poble.

Nosaltres ho tenim clar, govern per a tots, comptes clars i un desenvolupament creador de riquesa i sostenible.

JosepMelero Secretari Local del Bloc

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada