dimecres, 28 de maig de 2008

EL PSOE I ELS JORNALS QUE LI PENGEN

L'AJUNTAMENT NO TÉ DINERS AIXÍ QUE QUAN BAIXAULI DIGA QUE FARÀ LA NAU DE LA CULTURA, QUE COMPRARÀ EL CINE KING O QUALSEVOL ALTRE PROJECTE MEGALÒMAN, JA SABEU QUE ESTARÀ MENTINT-NOS

En el ple d’abril es va aprovar un Pla d’Estabilitat Econòmic Financer (PEEF), que s’ha hagut de fer obligadament perquè una llei obliga als ajuntaments que s’han endeutat amb préstecs bancaris a sanejar els comptes. El cas de Silla és que el govern socialista va demanar un crèdit d’un milió d’Euros (167 milions de pessetes) i per tant estaven obligats a fer el pla d’estabilitat. Però, què significa? Senzillament i tràgica que l’Ajuntament ha perdut la capacitat per a invertir en patrimoni, perquè tots els diners del pressupost s’han de destinar obligatòriament a pagar el préstec. Però, per què han demanat el préstec? La resposta és: per a pagar els sous!

Evidentment, s’ha de pagar tot el nou personal contractat a dit per l’Alcalde, l’augment de jornals dels funcionaris privilegiats i sobre tot dels regidors del govern, el sou de l’alcalde... De fet, la partida de jornals ha pujat, en un any, un milió d’Euros, passant de 6’2 milions d’Euros quan tenia l’alcaldia el Bloc, a 7,2 milions d’Euros amb el govern socialista. Però, com pot ser que s’incremente en 167 milions de les antigues pessetes el que ha de pagar l’Ajuntament en jornals d’un any per a un altre? Si considerem que l’antic equip de govern ens costava amb càrrecs de confiança inclosos 144,564 Euros i l’actual equip de govern presidit per Baixauli ens costa 250,655€ i que s’ha contractat a dit un Gerent que cobra 60,000 Euros a l’any, una secretària per al Gerent per 30,000 Euros, un altre arquitecte per 60,000 Euros i una arquitecta tècnica perquè l’ajude per 40,000 Euros, podem vore que només per aquestos conceptes ja s’han incrementat els jornals en 300,000 Euros. Si a banda afegim les pujades de sous als funcionaris de la corda de Baixauli i les noves contractacions, els 60.000 euros de l’alcalde i els sous d’Hermínio, Roser, Benaches, etc. al final ens trobem amb el milió d’Euros d’increment, que el poble no té, i que s’han de demanar en préstec. El PSOE ha optat, sense cap tipus de vergonya, per emportar-se els diners que els sillers i silleres tenim per a millorar les infrastructures del nostre poble.

La situació, segons diu el pla d’estabilitat encara s’agreujarà més i d’aquesta manera, en els dos pressupostos que queden abans de les properes eleccions, l’Ajuntament sols tindrà 1 milió d’euros el 2009 i el 2010 per a invertir. Un milió! Una misèria. I tot perquè s’han de pagar els sous i tornar els préstecs que han demanat per a poder pagar els sous! De manera que afirmem que el PSOE ha portat el desastre financer a l’Ajuntament de Silla i ens ha abocat a viure de la caritat de les subvencions. Però, alerta, que encara no és tot: com que a Silla governa el PSOE que ha de demanar diners a la Generalitat governada pel PP, i el PP de la Generalitat n’ha de demanar al govern d’Espanya on governa el PSOE, ja ens podem imaginar que a Silla ens arribaran molts pocs recursos, perquè el PSOE de Madrid en donarà a les autonomies on governa i pocs a les autonomies del PP, i els del PP de València en donaran als seus ajuntaments i pocs als ajuntaments del PSOE. O siga que Silla es troba en la pitjor situació imaginable pel que fa a combinacions polítiques i damunt amb un alcalde que riny sistemàticament amb tots, com per exemple amb Els Verds, Esquerra Unida, el seu propi partit, vol expedientar al seu company Romeu i va demanar la dimissió de la ministra de medi-ambient, i amb la Renfe pel tema dels contenidors que ja ha donat per perdut.

Analitzant les xifres fredament podem dir sense por a equivocar-nos que aquesta legislatura es pot donar per perduda pel que fa a incrementar el patrimoni del nostre poble. Ja saben que quan ens diguen que van a comprar el Cine King, o a fer la Nau de la Cultura, o qualsevol altre dels projectes megalòmans de Baixauli estan dient-nos mentides perquè no hi ha diners per a fer res de res. Per això diem que si el Bloc té l’Alcaldia la pròxima legislatura prescindirem del Gerent, de l’Arquitecte contractat a dit i dels seus ajudants, rebaixarem els jornals dels polítics i destinarem tots eixos diners al que el poble vullga mitjançant un procés de participació ciutadana. Ara ja ho saben, votar Bloc i millorar el poble, o votar PSOE i els jornals que li pengen.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada