divendres, 22 de febrer de 2013

COMPROMÍS PRESENTA UNA MOCIÓ EN DEFENSA DELS LLAURADORS DENUNCIATS PER TREBALLAR ELS SEUS CAMPS I ORGANITZA UNA XARRADA SOBRE NOVES PERSPECTIVES AL MÓN AGRICOLA


EN JOSEP MELERO MARTI PORTAVEU DEL GRUP COMPROMÍS, A L'EMPARA DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI, PRESENTE AL PLE LA SEGÜENT      
                                                         
MOCIÓ

El passat 28 de novembre, tres persones, membres d'una mateixa família, es trobaven en la parcel·la, propietat d'una d’elles, jubilat, realitzant labors de neteja del camp.
En el lloc es va personar un inspector de Treball acompanyat d'agents de la Guàrdia Civil, que els va requerir informació sobre la seua relació amb la propietat i les labors que estaven realitzant.

Segons les mateixes fonts, els dos jubilats van ser sancionats amb el pagament de 700 euros i a "assegurar durant un mes com autònom" al tercer. Aquesta actuació ha generat un gran malestar i temor, entre els agricultors valencians, propietaris en la seua majoria de parcel·les familiars que a excepció de pocs casos, es tracta de minifundis.
Des del passat 2 d'agost de 2011, data en la qual es va publicar en el BOE la Llei 27/2011, de 1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, “percebre la pensió de jubilació serà compatible amb la realització de treballs per compte propi els ingressos anuals del qual totals no superen el Salari Mínim Interprofessional, en el còmput anual, -uns 9.000 euros-. Qui realitzen aquestes activitats econòmiques no estaran obligats a cotitzar per les prestacions de la Seguretat Social. Les activitats especificades en el paràgraf anterior, per les quals no es cotitze, no generaran nous drets sobre les prestacions de la Seguretat Social”.

Per a aquells jubilats que no siguen propietaris d'aquestes terres la Llei del passat any els permet treballar únicament si s'elaboren productes d'autoconsum perquè en el cas que aquesta activitat genere ingressos econòmics el treball ja ha de declarar-se. 
L’abandonament de polítiques de protecció i potenciació eficients del sector agrari valencià, ha desembocat en una situació en la que el manteniment de la majoria dels camps valencians depèn exclusivament de persones que, tot i no obtenir més guanys que els justos per cobrir els costos de manteniment i producció, decideixen mantenir els seus cultius en el millor estat possible.


El sector agrari valencià continua mantenint un gran potencial pel que fa a generar llocs de treball i riquesa. El fet que es perseguisca laboralment als llauradors, sumat al fet que els inspectors de Treball vagen acompanyats d’agents de la Guàrdia civil, comporten  uns efectes dissuasoris i d’acovardiment que suposen una clara i inexplicable discriminació respecte a altre tipus de col·lectius, quan a més, els llauradors i ramaders perceben unes de les pensions més baixes de jubilació.
Un Govern responsable deuria aportar raó i lògica en l’aplicació de mesures d’aquest tipus, i valorar correctament la importància que les pràctiques de manteniment dels nostres camps per part dels jubilats, tenen a l’hora de mantenir el sector agrari com una oportunitat més a l’hora de generar ocupació i col·laborar en la recuperació econòmica del nostre territori. El contrari és fomentar l’abandonament dels cultius i acabar d’ensorrar aquest sector.

Per tot això, proposem al Ple els següents
ACORDS
  1. El Ple acorda sol·licitar al Consell de la Generalitat Valenciana, que li trasllade el seu malestar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, pel fet que els inspectors de Treball destinats a la inspecció de les activitats agrícoles, vagen acompanyats d’agents de la Guàrdia Civil, considerant que aquestes persones no estaven incomplint cap llei i només feien treballs de manteniment dels seus camps.

  1. El Ple acorda sol·licitar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, la retirada de les sancions a les persones jubilades que realitzen treballs amb l’objectiu de cobrir els costos de manteniment i producció dels seus camps.

  1. El Ple sol·licita a la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua un compromís real amb la creació i aplicació d’un pla real i efectiu, que garantisca la recuperació del sector agrícola valencià, per tal de convertir-lo en un motor per a la recuperació econòmica del nostre territori i generadora de llocs de treball.


Silla a 20 de febrer de 2013

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada